Vrienden van VVV

Doelstelling
De doelstelling van de Vrienden van VVV is dat de opbrengsten ten goede komen aan de gehele vereniging. Er wordt geïnvesteerd over de totale breedte van de vereniging, om de prestaties en de inzet van begeleiders/vrijwilligers naar een hoger niveau te brengen. De hele vereniging heeft baat bij de opbrengsten van de Vereniging voor VolksVermaken.

Wat doet de Vrienden van VVV
Als vriend van het VVV komt jouw naam op een groot scherm in de tent. Hierdoor kan iedere bezoeker zien wie onze vereniging op een bijzondere manier ondersteund. Als vriend van het VVV wordt jouw naam op deze pagina vermeld en ontvang je een gratis entree op de vrijdag- en zaterdagavond en lidmaatschap.

Wat is de bijdrage?
Iedereen die lid wordt van de Vrienden van VVV machtigt de penningmeester van het VVV om de bijdrage van € 50 van zijn of haar bank- of girorekening af te schrijven. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging kan plaatsvinden voor 1 januari van ieder jaar.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de Vrienden van VVV kun je contact opnemen met een bestuurslid.