Geschiedenis

Reeds ver voor de oorlog waren er mensen in onze dorpen, die vonden dat er wel eens wat mocht gebeuren. Zij staken de hoofden bij elkaar, gingen met intekenlijsten langs de deur en ziedaar, de aanzet was gegeven tot een dorpsfeest voor iedereen. Mocht er na afloop te weinig geld zijn, dan trokken ze zelf de beurs. Vanzelfsprekend was dat geen feest zoals nu. Prijzen werden gekocht in een winkel te Stiens, welke voordelig was en daarbij nog wat korting gaf.

Vrijdags was er schoolfeest met draai- en zweefmolen van de fam. J. de Boer, daarna stoelendans en dan was het gebeurd. Later kwam voor de lege vrijdagavond meestal een toneelstuk.
Zaterdagmiddag spelletjes, waarbij wat betreft aanvangstijd rekening moest worden gehouden met de 4 winkeliers, 2 slagers, 2 bakkers, 3 melkhandelaren, een hele serie veehouders en het feit dat iedereen zaterdags moest werken tot ca. één uur. Soms een bijna onmogelijke opgave en het vergde van de organisatoren een enorme stuurmanskunst om het iedereen (nou, bijna iedereen) naar de zin te maken.’s Avonds was er dansen in de feesttent bij accordeonmuziek gebracht door alweer een legendarische Lekkumer naam: Jurjen v/d Wal; later vergezeld van een drummer. Bier werd getapt uit melkbussen, omdat alcoholica in Lekkum taboe waren.

Maar het feest rond 1930 van enige tientjes (guldens) groeide uit tot een feest waar in onze tijd duizenden euro’s over de tafel gaan. In 1947 werd besloten tot het oprichten van de Vereniging van Volks Vermaken Lekkum, Miedum, Snakkerburen met een driemans bestuur en enige feestcommissieleden.

Zoals vele verenigingen kende ook V.V.V. ups en downs, welke soms zo diep waren, dat meerdere keren over opdoeken werd gesproken. Maar dankzij de inzet van iedereen (vaak ook geldelijk) werden de moeilijkheden steeds weer overwonnen en V.V.V. groeide uit tot één der grootste verenigingen van onze dorpen. Veel is er veranderd in de loop der jaren, maar wat bleef is de inzet, het enthousiasme en de werklust van iedereen, die er wat mee te maken had. Tel daarbij de sfeer en gezelligheid en u hebt de succesformule van ons dorpsfeest.